Testování osobnosti pomocí:

Marstonova čtyřfaktorového modelu měříme faktory dominance, vlivu, setrvalosti a svědomitosti

Měření složek motivace:

Za pomoci sebe-determinačního modelu Ryana a Deciho měříme vnitřní a vnější motivaci

Hodnocení houževnatosti:

Tzv. Grit scale modelem Angely Duckworth měříme výdrž a zájem

Sledujeme:

Porovnání v rámci pracující populace, silné a slabé stránky, pracovní orientaci, rozhodování, pracovní vztahy, komunikační vlastnosti

Dáváme:

Doporučení pro HR a nábor, pro práci s kandidátem, doporučení pro odměňování, tipy pro motivování

Máte možnost:

Zjistit více informací a upravit face-lift chatbota

S čím pracuje Knowe?

Osobnostní testy Knowe jsou postaveny na modelu OMV měřícímu tři oblasti – osobnost, motivaci, výdrž. Nástroje tohoto modelu ovlivňující pracovní výkon jsou plně validizované pro českou populaci a jsou schopné automatizovaně vyhodnotit osm oblastí, a to dominanci, vliv, setrvalost, svědomitost, vnitřní a vnější motivaci, zájem a výdrž.

Váš zaměstnanec v průběhu testu reaguje na situace z běžného i pracovního života, které na základě specifických ukazatelů hodnotí. Po dokončení testu obdrží testovaný i vaše oddělní výpis výsledků, jejichž součástí je mimo jiné doporučení pro nábor i práci s kandidátem.

Proč Knowe a ne běžný test osobnosti?

Knowe
 • Všechny faktory byly otestovány na české populaci pracujících dospělých
 • Dokáže srovnat testovaného s populací v ČR
 • Jde vyplnit za 9–15 minut a je interaktivní
 • Produkt radí manažerům, jak pracovat s testovanými
 • Má spolehlivost měření 0,79
 • Nevyžaduje si dodatečný rozbor psychologem
 • Výsledek dojde obratem po vyplnění testovaným
 • Testovaný dostane zpětnou vazbu okamžitě na e-mail zdarma
 • Prostředí testu dokážeme upravit dle požadavků zákazníka
 • Interpretace výsledků si nevyžaduje dodatečné náklady na školení metodiky a interpretace
 • Je cenově dostupný s možností slevy při větším odběru
Běžný test
 • Je validován pro anglosaské prostředí nikoliv pro ČR
 • Srovnává testovaného celosvětově nebo vůbec
 • Trvá v průměru od 30 a více minut a metoda je tužka papír či online
 • Testy pouze popisují situaci
 • Má spolehlivost měření menší než 0,79
 • Často si vyžaduje dodatečný rozbor psychologem
 • Výsledek dojde až po rozboru psychologem
 • Testovaný si u některých testů i připlácí za zpětnou vazbu
 • Online testy v ČR customizaci nabízejí jen výjimečně
 • Běžné testy se liší kus od kusu, často je ale třeba prodělat alespoň několikahodinové školení
 • Testy jsou různé

Customizace testu?

1

Vzhled možný i dle firemního logomanuálu

2

Standardní /personalizovaná analytika automatizovaného nástroje

3

Možné i další jazykové verze

4

Způsob rozeslání testu a zaslání výsledků na výběr

O nás

Odborníci na textové hry a využití umělé inteligence společnosti TextTycoon ve spolupráci s Recruitment Factory působící v oblasti řízení lidských zdrojů. Společně posouváme české firmy dál.

Kontakt

E-mail: game@texttycoon.cz 
Mobil: +420 774 322 462

Knowe řeší:
Michal Hejsek

Poptávka